• Orice persoană care nu are naţionalitate algeriană sau statut de rezident în Algeria trebuie să depună o cerere de viză pentru a intra pe teritoriul Algeriei. Resortisanţii anumitor ţări sunt scutiţi de viză.
 •  Depunerea cererilor de viză la Ambasada Algeriei la Bucuresti se poate efectua de luni până joi de la ora9:00 la ora 12:00.
 • Ridicarea vizelor de la Ambasadă se poate efectua de luni până joi de la ora 14:00 la ora 16:00.
 • Termenul de eliberare a vizelor este de douazeci si unu 21 zile pentru cetăţenii români şi macedoneni. Pentru alte naţionalităţi : Contactaţi Ambasada
 • Paşaportul trebuie să aibă o valabilitate de cel puţin şase (06) luni.
 • La ridicarea vizei, solicitantul este obligat să prezinte chitanţa de plată a taxei de viză, precum şi bonul de depunere a dosarului de cerere pentru viză.
 • In cazul solicitantului care nu se poate prezenta pentru a-şi ridica viza şi al cărui dosar a fost trimis Ambasadei prin curier, acesta este obligat să prezinte o procură sau o delegaţie.
 • Ambasada Algeriei la Bucuresti eliberează vize cu o intrare, cu două intrări şi vize cu intrări multiple.
 •  Vizele cu intrări multiple sunt valabile, după caz, pentru o perioadă de trei (03) luni, şase (06) luni sau un (01) an.
 • Valabilitatea vizei intră în vigoare începând cu data eliberării sale ;
 • Asigurarea de călătorie trebuie să între în vigoare la cinci (05) zile după data depunerii dosarului de cerere de viză ;
 •  Fiecare viză eliberată acoperă perioade de şedere care nu depăşesc nouăzeci (90) de zile.
 • Numărul sejururilor cumulate în decursul unui an nu trebuie să depăşească 180 de zile începând cu data primei intrări.
 •  Taxele de viză enumerate mai jos sunt cele aplicabile numai persoanelor de naţionalitate română şi macedoneană. Pentru taxele ce trebuie plătite de către persoane de alte naţionalităţi, solicitanţii sunt rugaţi să contacteze serviciile Ambasadei. Ei trebuie să dovedească, de asemenea, statutul lor de rezidenţi în România sau în Macedonia.
 • Eliberarea de vize este condiţionată de plata, în ziua depunerii dosarului, în numerar şi în monedă euro, a taxelor de Cancelarie, a căror sumă este:
  • Cetăţeni români :
   • Valabilitate de 30 zile -  o intrare : 60 €.
   • Valabilitate de mai mult de 30 de zile– intrări multiple : 120 €.
  • Cetăţeni macedoneni :
   • Valabilitate de 30 zile -  o intrare : 25 €.
   • Valabilitate de mai mult de 30 de zile– intrări multiple : 40 €.
  • Străini rezidenţi în România sau în Macedonia :
 • Cetăţenii români, precum şi cetăţenii de alte naţionalităţi nu vor fi rambursaţi în cazul în care cererea lor de viză este respinsă ;
 • Orice dosar incomplet sau completat necorespunzător va fi respins;
 • Cererile de viză pentru minori trebuie sa fie introduse de către părinti. Aceştia trebuie să dovedească legătura de paternitate directă (prin certificat de nastere sau livret de familie). În cazul în care minorii nu sunt însoţiţi de către părinţi pe durata călătoriei în Algeria, dosarul trebuie completat cu o autorizaţie parentală ;
 • Accesati rubrica referitoare la completarea dosarului.

 

 

N.B :


Echipajele navelor şi aeronavelor vor beneficia de un permis de escală cu durata de la două (02) la şapte (07) zile eliberată de către autorităţile competente din Algeria.

 

Meteo

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player