Motivul sejurului în Algeria (click la rubrica adecvată pentru a accede la informaţiile referitoare la completarea dosarului) :

 

1. Furnizarea de asistenţă tehnică sau prestarea de servicii pentru o întreprindere sau o instituţie care-şi exercită activitatea în Algeria (ex. : instalare a unui dispozitiv vândut unei societăti de drept algerian, reparare a maşinilor unei societăţi care operează în Algeria, consiliere juridică şi tehnică, formare, reparare a unui produs în cadrul unei garanţii etc. ) :

Dosarul trebuie să conţină :

 • Un paşaport cu o valabilitate de cel puţin şase (06) luni ;
 • Două (02) formulare de cerere de viză (Arabă/Franceză, Arabă/Engleză) completate în mod corespunzător (toate rubricile) datate şi semnate;
 • Două (02) fotografii recente, din aceeaşi serie, format 3,5 x 4,5 cm, lipite pe formulare (fotografiile scanate nu sunt acceptate);
 • Scrisoarea de invitaţie in original din partea partenerului algerian (a se trimite de asemenea, de către instituţia care invită, prin fax sau prin e-mail, la Ambasadă), care să cuprindă aceleaşi elemente ce se regăsesc şi în ordinul de misiune ;
 • Originalul ordinului de misiune al instituţiei angajatoare care să cuprindă următoarele elemente :
  1. Prezentarea societăţii şi a domeniului său de activitate ;
  2. Numele, prenumele, numărul paşaportului, calitatea şi funcţia solicitantului de viză ;
  3. Obiectul vizitei, instituţia care invită, prestarea de servicii/ consiliere/ furnizarea de asistenţă tehnică (invitaţiile fără obiect sau având un obiect imprecis nu sunt acceptate) ;
  4. Referinţa contractului încheiat cu instituţia/societatea care exercită o activitate în Algeria sau orice alt document (ofertă de muncă şi bon de comandă de confirmare....) care defineşte această relaţie, obiectul contractului, articolul care face obiectul asistenţei, data intrării în vigoare, durata valabilităţii. Dacă intervenţia este asigurată în cadrul unei garanţii, precizaţi durata garanţiei şi perioada (precizaţi articolele din contract) ;
  5. Eventual, referinţe din documentele anexate (tabele, recepţie provizorie, recepţie definitivă...) referitoare la natura asistenţei cerute şi la datele de intrare în vigoare şi la durata valabilităţii (precizaţi articolele/rubricile din anexe) ;
  6. Durata prevăzută pentru primul sejur în Algeria, precum şi perioada (diferită de durata solicitată înscrisă pe formular) (sejurul în Algeria în cadrul unei activităţi de prestări servicii sau de asistenţă tehnică nu poate să depăşească 90 de zile într-un an începând cu data primei intrări) ;
  7. În cazul unui contract de subcontractare pentru o altă societate straină având încheiat un contract de asistenţă tehnică/ consiliere/prestări servicii cu o instituţie /societate care exercită o activitate în Algeria, indicaţi articolele din contract referitoare la subcontractare ;
  8. Explicaţi orice altă relaţie de sub-contractare
 • Copie a registrului comerţului al instituţiei angajatoare ;
 • Copii ale contractului/ documentului echivalent, a anexelor, a contractului de subcontractare daca este cazul. Subliniaţi articolele referitoare la indicaţiile cerute în ordinul de misiune (articolele privind obiectul, asistenţa, data intrării în vigoare, valabilitatea, garanţia...) În cazul contractelor ample (care au mai mult de 30 de pagini), imprimaţi doar părţile referitoare la indicaţiile cerute în ordinul de misiune, precum şi partea referitoare la semnatari. Articolele considerate confidenţiale pot fi şterse ;
 • O adeverinţă care să ateste asumarea responsabilităţii financiare şi repatierea solicitantului de viză de către instituţia care invită (angajamentul poate fi menţionat în scrisoarea de invitaţie);
 • Originalul însoţit de o copie a asigurării de călătorie care să acopere sejurul în Algeria (pentru toată durata solicitată). Originalul va fi restituit împreună cu paşaportul în ziua ridicării vizei ;
 • Copie a unui titlu de călătorie dus-întors cu un mijloc de transport sau o rezervare ;
 • Check-list de completat şi de semnat ;
 • Taxe de cancelarie (consultaţi taxele aplicabile).

 
Document suplimentar pentru dosar pentru străinii cu reşedinţa în România şi Macedonia :

Important :

 • Orice dosar incomplet sau completat în mod necorespunzător va fi respins. Depunerea unui nou dosar va urma aceleaşi reguli privind durata de tratare a cererii.
 • Viza temporară de muncă permite desfăşurarea unei activităţi lucrative în Algeria pe o perioadă de 90 de zile într-un an începând cu data primei intrări.
 • Asistenţa tehnică/consilierea/prestarea de servicii trebuie să fie prestate exclusiv pentru instituţia/ societatea care exercită o activitate în Algeria şi cu care a fost încheiat un contract. În nici un caz asistenţa tehnică/consilierea/prestarea de servicii nu trebuie prestate pentru clienţii societăţii algeriene cu care s-a încheiat acest contract (este vorba, în acest caz, de un contract de sub-contractare supus reglementărilor naţionale privind legislaţia muncii şi necesită o autorizaţie temporară de muncă - click viză de muncă.
 • Relaţiile între părţile contractante şi terţi, precum şi elementele cerute în ordinul de misiune şi în scrisoarea de invitaţie trebuie sa fie clar justificate pentru ca cererea dumneavoastră să fie tratată în cel mai scurt timp, respectând termenele prevăzute privind procesarea cererilor de viză.
 • Contractele redactate în alte limbi decât arabă, franceză, română şi engleză trebuie sa fie traduse (doar pasajele privitoare la informaţiile cerute în ordinul de misiune şi în scrisoarea de invitaţie).
 • În cazul în care prezenţa dumneavoastră în Algeria este indispensabilă pe perioade ce depăşesc 90 de zile pe an, sunteţi supuşi obligaţiei de a solicita o autorizaţie provizorie de muncă.
 • Transferul angajaţilor din filialele societăţilor stabilite în străinătate către filialele din Algeria este supus reglementărilor naţionale privind legislaţia muncii şi a celor privind autorizaţiile provizorii de muncă dispuse de departamentele teritoriale competente.
 • Societăţile străine care beneficiază de contracte de sub-contractare în Algeria trebuie să se supună reglementărilor naţionale privitoare la legislaţia muncii şi la eliberarea autorizaţiilor provizorii de muncă - click viză de muncă.
 • Contractele de prestări servicii încheiate cu firmele de recrutare de personal nu sunt considerate contracte de asistenţă tehnică. Persoanele care fac obiectul unui astfel de contract trebuie să se supună reglementărilor naţionale privitoare la legislaţia muncii şi la eliberarea autorizaţiilor provizorii de muncă - click viză de muncă.

2. Efectuarea unei vizite de afaceri pentru a negocia un contract între societatea dumneavoastră şi o societate de drept algerian, pentru o întâlnire cu partenerul dumneavoastră de afaceri algerian, pentru a se stabili şi investi în Algeria, pentru a participa la/ a vizita un târg economic, pentru a studia piaţa algeriană etc. :

 • 1) Cu invitaţie din partea unui partener algerian

  Dosarul trebuie să conţină :

  • Un paşaport cu o valabilitate de cel puţin şase (06) luni ;
  • Două (02) formulare de cerere de viză (Arabă/Franceză, Arabă/Engleză) completate în mod corespunzător (toate rubricile) datate şi semnate;
  • Două (02) fotografii recente, din aceeaşi serie, format 3,5 x 4,5 cm, lipite pe formulare (fotografiile scanate nu sunt acceptate);
  • Scrisorea de invitaţie in original din partea partenerului algerian (a se trimite de asemenea, de către instituţia care invită, prin fax sau prin e-mail, la Ambasadă), care să cuprindă următoarele informaţii :
   1. Prezentarea societăţii şi a domeniului său de activitate ;
   2. Numele, prenumele, numărul paşaportului, calitatea şi funcţia persoanei invitate, instituţia angajatoare şi domeniul său de activitate ;
   3. Obiectul vizitei (invitaţiile fără obiect sau având un obiect imprecis nu sunt acceptate) ;
   4. Durata prevăzută pentru primul sejur în Algeria, precum şi perioada (diferită de durata solicitată înscrisă pe formular) ;
   5. Angajament care să ateste că persoana invitată (în special pentru tehnicieni- ex. ingineri ...) nu va efectua, în timpul sejurului în Algeria, nici o activitate de prestări servicii sau asistenţă tehnică, nici de formare în beneficiul instituţiei/societăţii care invită.
  • Originalul scrisorii de angajament sau ordin de misiune din partea instituţiei angajatoare care să conţină elementele următoare :
   1. Prezentarea societăţii şi a domeniului său de activitate ;
   2. Numele, prenumele, numărul paşaportului, calitatea şi funcţia solicitantului de viză ;
   3. Obiectul vizitei şi instituţia/societatea care invită (invitaţiile fără obiect sau având un obiect imprecis nu sunt acceptate) ;
   4. Durata prevăzută pentru primul sejur în Algeria, precum şi perioada (diferită de durata solicitată înscrisă pe formular) ;
  • Copie a registrului comerţului al instituţiei angajatoare ;
  • O adeverinţă care să ateste asumarea responsabilităţii financiare şi repatierea solicitantului de viză de către instituţia care invită (angajamentul poate fi menţionat în scrisoarea de invitaţie) sau o rezervare la hotel confirmată însoţită de justificativele privind resursele pentru durata sejurului ;
  • Originalul însoţit de o copie a asigurării de călătorie care să acopere sejurul în Algeria (pentru toată durata solicitată). Originalul va fi restituit împreună cu paşaportul în ziua ridicării vizei ;
  • Copie a unui titlu de călătorie dus-întors cu un mijloc de transport sau o rezervare ;
  • Check-list de completat şi de semnat ;
  • Taxe de cancelarie (consultaţi taxele aplicabile).

   
  Document suplimentar pentru dosar pentru străinii cu reşedinţa în România şi Macedonia :

  Important :

  • Orice dosar incomplet sau completat în mod necorespunzător va fi respins. Depunerea unui nou dosar va urma aceleaşi reguli privind durata de tratare a cererii.
  • Solicitanţii de viză având alte naţionalităţi decât română şi macedoneană, cu reşedinţa în România sau în Macedonia sunt rugaţi să contacteze Ambasada pentru a se informa cu privire la necesitatea de a-şi completa dosarele şi cu alte documente.
  • - În cazul în care prezenţa dumneavoastră în Algeria este indispensabilă pentru perioade ce depăşesc 180 de zile pe an, sunteţi supuşi obligaţiei de a va stabili o reşedinţă.
  • - Acest tip de viză nu dă dreptul de muncă în Algeria, nici posibilitatea de a desfăşura o activitate de prestări servicii. Legea sancţionează străinii care nu respectă legislaţia algeriană privind activitatea lucrativă a străinilor.

  2) Făra invitaţie

  Dosarul trebuie să conţină :

  • Un paşaport cu o valabilitate de cel puţin şase (06) luni ;
  • Două (02) formulare de cerere de viză (Arabă/Franceză, Arabă/Engleză) completate în mod corespunzător (toate rubricile) datate şi semnate;
  • Două (02) fotografii recente, din aceeaşi serie, format 3,5 x 4,5 cm, lipite pe formulare (fotografiile scanate nu sunt acceptate);
  • Originalul scrisorii de angajament sau ordin de misiune din partea instituţiei angajatoare care să conţină elementele următoare :
   1. Prezentarea societăţii şi a domeniului său de activitate ;
   2. Numele, prenumele, numărul paşaportului, calitatea şi funcţia solicitantului de viză ;
   3. Obiectul vizitei şi instituţia/societatea care invită (invitaţiile fără obiect sau având un obiect imprecis nu sunt acceptate) ;
   4. Durata prevăzută pentru primul sejur în Algeria, precum şi perioada (diferită de durata solicitată înscrisă pe formular) ;
  • Copie legalizată a registrului comerţului al instituţiei angajatoare ;
  • Rezervare la hotel confirmată ;
  • Justificative ale resurselor pentru durata sejurului (extras de cont etc...);
  • Originalul însoţit de o copie a asigurării de călătorie care să acopere sejurul în Algeria (pentru toată durata solicitată). Originalul va fi restituit împreună cu paşaportul în ziua ridicării vizei ;
  • Copie a unui titlu de călătorie dus-întors cu un mijloc de transport sau o rezervare ;
  • Check-list de completat şi de semnat ;
  • Taxe de cancelarie (consultaţi taxele aplicabile).

   
  Document suplimentar pentru dosar pentru străinii cu reşedinţa în România şi Macedonia :

  Important :

  • Orice dosar incomplet sau completat în mod necorespunzător va fi respins. Depunerea unui nou dosar va urma aceleaşi reguli privind durata de tratare a cererii.
  • Ambasada poate să solicite orice alt document considerat util.
  • Solicitanţii de viză având alte naţionalităţi decât română şi macedoneană, cu reşedinţa în România sau în Macedonia sunt rugaţi să contacteze Ambasada pentru a se informa cu privire la necesitatea de a-şi completa dosarele şi cu alte documente.
  • În cazul în care prezenţa dumneavoastră în Algeria este indispensabilă pentru perioade ce depăşesc 180 de zile pe an, sunteţi supuşi obligaţiei de a va stabili o reşedinţă.
  • Acest tip de viză nu dă dreptul de muncă în Algeria, nici posibilitatea de a desfăşura o activitate de prestări servicii. Legea sancţionează străinii care nu respectă legislaţia algeriană privind activitatea lucrativă a străinilor.

3. Efectuarea unei vizite de afaceri în calitate de responsabil al unei societăţi de drept algerian :

Dosarul trebuie să conţină :

 • Un paşaport cu o valabilitate de cel puţin şase (06) luni ;
 • Două (02) formulare de cerere de viză (Arabă/Franceză, Arabă/Engleză) completate în mod corespunzător (toate rubricile) datate şi semnate;
 • Două (02) fotografii recente, din aceeaşi serie, format 3,5 x 4,5 cm, lipite pe formulare (fotografiile scanate nu sunt acceptate);
 • Copie legalizată a registrului comerţului algerian care să justifice calitatea dvs. de proprietar/partener ;
 • Invitaţia in original din partea societăţii din Algeria care să conţină următoarele elemente:
  1. Prezentarea societăţii şi a domeniului său de activitate ;
  2. Numele, prenumele, numărul paşaportului, calitatea şi funcţia solicitantului de viză;
  3. Obiectul vizitei.
 • O adeverinţă care să ateste asumarea responsabilităţii financiare de către instituţia care invită (angajamentul poate fi menţionat în scrisoarea de invitaţie);
 • Originalul însoţit de o copie a asigurării de călătorie care să acopere sejurul în Algeria (pentru toată durata solicitată). Originalul va fi restituit împreună cu paşaportul în ziua ridicării vizei ;
 • Copie a unui titlu de călătorie dus-întors cu un mijloc de transport sau o rezervare ;
 • Check-list de completat şi de semnat ;
 • Taxe de cancelarie (consultaţi taxele aplicabile);

 
Document suplimentar pentru dosar pentru străinii cu reşedinţa în România şi Macedonia :

 
Masuri de facilitare a obţinerii vizei pentru străinii proprietari ai unei societăţi de drept algerian sau parteneri nerezidenti în Algeria :

Important :

 • Orice dosar incomplet sau completat în mod necorespunzător va fi respins. Depunerea unui nou dosar va urma aceleaşi reguli privind durata de tratare a cererii.
 • Ambasada poate să solicite orice alt document considerat util.
 • Solicitanţii de viză având alte naţionalităţi decât română şi macedoneană, cu reşedinţa în România sau în Macedonia sunt rugaţi să contacteze Ambasada pentru a se informa cu privire la necesitatea de a-şi completa dosarele şi cu alte documente.
 • În cazul în care prezenţa dumneavoastră în Algeria este indispensabilă pentru perioade ce depăşesc 180 de zile pe an, sunteţi supuşi obligaţiei de a va stabili o reşedinţă.
 • Acest tip de viză nu dă dreptul de muncă în Algeria, nici posibilitatea de a desfăşura o activitate de prestări servicii. Legea sancţionează străinii care nu respectă legislaţia algeriană privind activitatea lucrativă a străinilor.

4. Negocierea unui contract de muncă :

Dosarul trebuie să conţină :

 • Un paşaport cu o valabilitate de cel puţin şase (06) luni ;
 • Două (02) formulare de cerere de viză (Arabă/Franceză, Arabă/Engleză) completate în mod corespunzător (toate rubricile) datate şi semnate;
 • Două (02) fotografii recente, din aceeaşi serie, format 3,5 x 4,5 cm, lipite pe formulare (fotografiile scanate nu sunt acceptate);
 • Originalul scrisorii de invitaţie din partea societăţii algeriene care să conţină următoarele informaţii :
  1. Prezentarea societăţii şi a domeniului să de activitate ;
  2. Numele, prenumele, numărul paşaportului şi calitatea persoanei invitate ;
  3. Obiectul vizitei ( negocierea contractului de muncă, interviu de angajare....) (invitaţiile fără obiect sau având un obiect imprecis nu sunt acceptate) ;
  4. Declaraţie pe propria răspundere care să ateste că persoana invitată nu va desfăşura nici o activitate remunerată ;
  5. Declaraţie care să ateste că procedurile privind recrutarea muncitorilor străini vor fi respectate ;
 • O adeverinţă care să ateste asumarea responsabilităţii financiare şi repatrierea solicitantului de viză de către instituţia care invită (angajamentul poate fi menţionat în scrisoarea de invitaţie);
 • Originalul însoţit de o copie a asigurării de călătorie care să acopere sejurul în Algeria (pentru toată durata solicitată). Originalul va fi restituit împreună cu paşaportul în ziua ridicării vizei ;
 • Copie a unui titlu de călătorie dus-întors cu un mijloc de transport sau o rezervare ;
 • Check-list de completat şi de semnat ;
 • Taxe de cancelarie (consultaţi taxele aplicabile);

 
Document suplimentar pentru dosar pentru străinii cu reşedinţa în România şi Macedonia :

Important :

 • Orice dosar incomplet sau completat în mod necorespunzător va fi respins. Depunerea unui nou dosar va urma aceleaşi reguli privind durata de tratare a cererii.
 • Solicitanţii de viză având alte naţionalităţi decât română şi macedoneană, cu reşedinţa în România sau în Macedonia sunt rugaţi să contacteze Ambasada pentru a se informa cu privire la necesitatea de a-şi completa dosarele şi cu alte documente.
 • Acest tip de viză nu dă dreptul de muncă în Algeria, nici posibilitatea de a desfăşura o activitate de prestări servicii. Legea sancţionează străinii care nu respectă legislaţia algeriană privind activitatea lucrativă a străinilor.
 • Se recomandă ca legalizarea documentelor cerute pentru eliberarea autorizaţiei provizorii de muncă (APT) să se realizeze la nivelul Ambasadei înainte de plecarea în Algeria.

5. Angajarea temporară în Algeria ( durata contractului de muncă nu poate să depăşească trei (03) luni) :

Dosarul trebuie să conţină :

 • Un paşaport cu o valabilitate de cel puţin şase (06) luni ;
 • Două (02) formulare de cerere de viză (Arabă/Franceză, Arabă/Engleză) completate în mod corespunzător (toate rubricile) datate şi semnate;
 • Două (02) fotografii recente, din aceeaşi serie, format 3,5 x 4,5 cm, lipite pe formulare (fotografiile scanate nu sunt acceptate);
 • Originalul autorizaţiei provizorii de muncă temporară (APTT) eliberată de serviciile competente responsabile de ocuparea forței de muncă ;
 • Originalul angajamentului de repatriere vizat de către serviciile competente responsabile de ocuparea forței de muncă, prin care instituţia angajatoare îşi asumă să asigure repatrierea muncitorului străin de îndată ce relaţia de muncă a incetat ;
 • Originalul angajamentului de recrutare a muncitorului străin ;
 • Originalul însoţit de o copie a asigurării de călătorie care să acopere sejurul în Algeria (pentru toată durata solicitată). Originalul va fi restituit împreună cu paşaportul în ziua ridicării vizei ;
 • Copie a unui titlu de călătorie dus-întors cu un mijloc de transport sau o rezervare ;
 • Check-list de completat şi de semnat ;
 • Taxe de cancelarie (consultaţi taxele aplicabile);

 
Document suplimentar pentru dosar pentru străinii cu reşedinţa în România şi Macedonia :

Important :

 • Orice dosar incomplet sau completat în mod necorespunzător va fi respins. Depunerea unui nou dosar va urma aceleaşi reguli privind durata de tratare a cererii.
 • Solicitanţii de viză având alte naţionalităţi decât română şi macedoneană, cu reşedinţa în România sau în Macedonia sunt rugaţi să contacteze Ambasada pentru a se informa cu privire la necesitatea de a-şi completa dosarele şi cu alte documente.
 • Acest tip de viză nu conferă titularilor dreptul de muncă în Algeria. Încă de la intrarea dvs. pe teritoriul Algeriei sunteţi supuşi obligaţiei de a solicita un permis de muncă şi apoi a unui titlu de călătorie. În termen de 15 zile de la intrarea pe teritoriul algerian, instituţia angajatoare din Algeria este obligată să facă demersurile pe lângă Direcţia muncii a departamentului pe raza căruia se află locul de muncă pentru eliberarea unei autorizaţii de muncă.

6. Angajarea în Algeria :

Dosarul trebuie să conţină :

 • Un paşaport cu o valabilitate de cel puţin şase (06) luni ;
 • Două (02) formulare de cerere de viză (Arabă/Franceză, Arabă/Engleză) completate în mod corespunzător (toate rubricile) datate şi semnate;
 • Două (02) fotografii recente, din aceeaşi serie, format 3,5 x 4,5 cm, lipite pe formulare (fotografiile scanate nu sunt acceptate);
 • Originalul autorizaţiei provizorii de muncă (APT) eliberată de serviciile competente responsabile de ocuparea forței de muncă ;
 • Originalul angajamentului de repatriere vizat de către serviciile competente responsabile de ocuparea forței de muncă, prin care instituţia angajatoare îşi asumă să asigure repatrierea muncitorului străin de îndată ce relaţia de muncă a incetat ;
 • Originalul angajamentului de recrutare a muncitorului străin ;
 • Originalul însoţit de o copie a asigurării de călătorie care să acopere sejurul în Algeria (pentru toată durata solicitată). Originalul va fi restituit împreună cu paşaportul în ziua ridicării vizei ;
 • Copie a unui titlu de călătorie dus-întors cu un mijloc de transport sau o rezervare ;
 • Check-list de completat şi de semnat ;
 • Taxe de cancelarie (consultaţi taxele aplicabile);

 
Document suplimentar pentru dosar pentru străinii cu reşedinţa în România şi Macedonia :

Important :

 • Orice dosar incomplet sau completat în mod necorespunzător va fi respins. Depunerea unui nou dosar va urma aceleaşi reguli privind durata de tratare a cererii.
 • Solicitanţii de viză având alte naţionalităţi decât română şi macedoneană, cu reşedinţa în România sau în Macedonia sunt rugaţi să contacteze Ambasada pentru a se informa cu privire la necesitatea de a-şi completa dosarele şi cu alte documente.
 • Acest tip de viză nu conferă titularilor dreptul de muncă în Algeria. Încă de la intrarea dvs. pe teritoriul Algeriei sunteţi supuşi obligaţiei de a solicita un permis de muncă şi apoi a unui titlu de călătorie. În termen de 15 zile de la intrarea pe teritoriul algerian, instituţia angajatoare din Algeria este obligată să facă demersurile pe lângă Direcţia muncii a departamentului pe raza căruia se află locul de muncă pentru eliberarea unei autorizaţii de muncă.

7. Efectuarea unei vizite turistice sau a unei vizite pe baza invitatiei din partea unei persoane cu reşedinţa în Algeria :

 • 1) Efectuarea unei vizite pe baza invitaţiei din partea unei persoane de naţionalitate algeriană ;

  Dosarul trebuie să conţină :

  • Un paşaport cu o valabilitate de cel puţin şase (06) luni ;
  • Două (02) formulare de cerere de viză (Arabă/Franceză, Arabă/Engleză) completate în mod corespunzător (toate rubricile) datate şi semnate;
  • Două (02) fotografii recente, din aceeaşi serie, format 3,5 x 4,5 cm, lipite pe formulare (fotografiile scanate nu sunt acceptate);
  • Originalul certificatului de găzduire autentificat de către Preşedintele Adunării populare comunale pe raza căreia se află locul de reședință al persoanei care invită prin care aceasta se angajează să găzduiască persoana invitată pe o durată – a se preciza- care să nu depăşească 90 de zile ;
  • Justificative ale resurselor financiare pentru toată perioada sejurului (extrase bancare...) sau un angajament – a se menţiona în certificatul de găzduire - din partea persoanei care invită prin care îşi asumă cheltuielile ocazionate de sejurul persoanei invitate.
  • Copie legalizată a documentului de identitate naţională a persoanei care invită ;
  • Originalul însoţit de o copie a asigurării de călătorie care să acopere sejurul în Algeria (pentru toată durata solicitată). Originalul va fi restituit împreună cu paşaportul în ziua ridicării vizei ;
  • Copie a unui titlu de călătorie dus-întors cu un mijloc de transport sau o rezervare. În cazul eliberării vizei de către Ambasadă, trimiteţi (prin e-mail sau fax) copia titlului de călătorie confirmat şi prezentaţi originalul în ziua în care ridicaţi paşaportul ;
  • Check-list de completat şi de semnat ;
  • Taxe de cancelarie (consultaţi taxele aplicabile);

   
  Document suplimentar pentru dosar pentru străinii cu reşedinţa în România şi Macedonia :

  Important :

  • Orice dosar incomplet sau completat în mod necorespunzător va fi respins. Depunerea unui nou dosar va urma aceleaşi reguli privind durata de tratare a cererii.
  • Solicitanţii de viză având alte naţionalităţi decât română şi macedoneană, cu reşedinţa în România sau în Macedonia sunt rugaţi să contacteze Ambasada pentru a se informa cu privire la necesitatea de a-şi completa dosarele şi cu alte documente .
  • În cazul în care prezenţa dumneavoastră în Algeria este indispensabilă pentru perioade ce depăşesc 180 de zile pe an, sunteţi supuşi obligaţiei de a va stabili o reşedinţă.
  • Acest tip de viză nu conferă titularilor dreptul de muncă în Algeria, nici posibilitatea de a desfăşura o activitate de prestări servicii. Legea sancţionează străinii care nu respectă legislaţia algeriană privind activitatea lucrativă a străinilor.

  2) Efectuarea unei vizite pe baza invitaţiei din partea unei persoane de naţionalitate străină cu reşedinţa în Algeria ;

  Dosarul trebuie să conţină :

  • Un paşaport cu o valabilitate de cel puţin şase (06) luni ;
  • Două (02) formulare de cerere de viză (Arabă/Franceză, Arabă/Engleză) completate în mod corespunzător (toate rubricile) datate şi semnate;
  • Două (02) fotografii recente, din aceeaşi serie, format 3,5 x 4,5 cm, lipite pe formulare (fotografiile scanate nu sunt acceptate);
  • Originalul certificatului de găzduire autentificat de către Preşedintele Adunării populare comunale pe raza căreia se află locul de reședință al persoanei care invită prin care aceasta se angajează să găzduiască persoana invitată pe o durată – a se preciza- care să nu depăşească 90 de zile ;
  • Justificative ale resurselor financiare pentru toată perioada sejurului (extrase bancare...) sau un angajament– a se menţiona în certificatul de găzduire- din partea persoanei care invită prin care îşi asumă cheltuielile ocazionate de sejurul persoanei invitate.
  • Copie legalizată a titlului de călătorie în Algeria în curs de valabilitate al persoanei care invită având reşedinţa în Algeria- durata de valabilitate a vizei depinde de durata de valabilitate a titlului de călătorie al persoanei care invită ;
  • Copie legalizată a paşaportului persoanei care invită ;
  • Originalul însoţit de o copie a asigurării de călătorie care să acopere sejurul în Algeria (pentru toată durata solicitată). Originalul va fi restituit împreună cu paşaportul în ziua ridicării vizei ;
  • Copie a unui titlu de călătorie dus-întors cu un mijloc de transport sau o rezervare. În cazul eliberării vizei de către Ambasadă, trimiteţi (prin e-mail sau fax) copia titlului de călătorie confirmat şi prezentaţi originalul în ziua în care ridicaţi paşaportul ;
  • Check-list de completat şi de semnat ;
  • Taxe de cancelarie (consultaţi taxele aplicabile);

   
  Document suplimentar pentru dosar pentru străinii cu reşedinţa în România şi Macedonia :

  Important :

  • Orice dosar incomplet sau completat în mod necorespunzător va fi respins. Depunerea unui nou dosar va urma aceleaşi reguli privind durata de tratare a cererii.
  • Solicitanţii de viză având alte naţionalităţi decât română şi macedoneană, cu reşedinţa în România sau în Macedonia sunt rugaţi să contacteze Ambasada pentru a se informa cu privire la necesitatea de a-şi completa dosarele şi cu alte documente .
  • În cazul în care prezenţa dumneavoastră în Algeria este indispensabilă pentru perioade ce depăşesc 180 de zile pe an, sunteţi supuşi obligaţiei de a va stabili o reşedinţă.
  • Acest tip de viză nu conferă titularilor dreptul de muncă în Algeria, nici posibilitatea de a desfăşura o activitate de prestări servicii. Legea sancţionează străinii care nu respectă legislaţia algeriană privind activitatea lucrativă a străinilor.

  3) Efectuarea unei vizite turistice.

  Dosarul trebuie să conţină :

  • Un paşaport cu o valabilitate de cel puţin şase (06) luni ;
  • Două (02) formulare de cerere de viză (Arabă/Franceză, Arabă/Engleză) completate în mod corespunzător (toate rubricile) datate şi semnate;
  • Două (02) fotografii recente, din aceeaşi serie, format 3,5 x 4,5 cm, lipite pe formulare (fotografiile scanate nu sunt acceptate);
  • Rezervarea la hotel confirmată pentru toată durata sejurului ;
  • Justificative ale resurselor financiare pentru toată durata sejurului (extrase bancare...) ;
  • Originalul însoţit de o copie a asigurării de călătorie care să acopere sejurul în Algeria (pentru toată durata solicitată). Originalul va fi restituit împreună cu paşaportul în ziua ridicării vizei ;
  • Copie a unui titlu de călătorie dus-întors cu un mijloc de transport sau o rezervare. În cazul eliberării vizei de către Ambasadă, trimiteţi (prin e-mail sau fax) copia titlului de călătorie confirmat şi prezentaţi originalul în ziua în care ridicaţi paşaportul ;
  • Check-list de completat şi de semnat ;
  • Taxe de cancelarie (consultaţi taxele aplicabile);

   
  Document suplimentar pentru dosar pentru persoanele care călătoresc în Sudul Algeriei :

  • Luarea în sarcină de către o agenţie turistică algeriană agreată ;
  • Indicarea circuitului turistic.

   
  Document suplimentar pentru dosar pentru străinii cu reşedinţa în România şi Macedonia :

  Important :

  • Orice dosar incomplet sau completat în mod necorespunzător va fi respins. Depunerea unui nou dosar va urma aceleaşi reguli privind durata de tratare a cererii.
  • Solicitanţii de viză având alte naţionalităţi decât română şi macedoneană, cu reşedinţa în România sau în Macedonia sunt rugaţi să contacteze Ambasada pentru a se informa cu privire la necesitatea de a-şi completa dosarele şi cu alte documente .
  • În cazul în care prezenţa dumneavoastră în Algeria este indispensabilă pentru perioade ce depăşesc 180 de zile pe an, sunteţi supuşi obligaţiei de a va stabili o reşedinţă.
  • Acest tip de viză nu conferă titularilor dreptul de muncă în Algeria, nici posibilitatea de a desfăşura o activitate de prestări servicii. Legea sancţionează străinii care nu respectă legislaţia algeriană privind activitatea lucrativă a străinilor.

8. Stabilirea în Algeria în cadrul reîntregirii familiale :

 • 1) Persoana care invită este de naţionalitate algeriană

  Dosarul trebuie să conţină :

  • Un paşaport cu o valabilitate de cel puţin şase (06) luni ;
  • Două (02) formulare de cerere de viză (Arabă/Franceză, Arabă/Engleză) completate în mod corespunzător (toate rubricile) datate şi semnate;
  • Două (02) fotografii recente, din aceeaşi serie, format 3,5 x 4,5 cm, lipite pe formulare (fotografiile scanate nu sunt acceptate);
  • Originalul certificatului de găzduire autentificat de către Preşedintele Adunării populare comunale pe raza căreia se află locul de reședință al persoanei care invită prin care aceasta se angajează să găzduiască persoana invitată în vederea efectuării, pe lângă serviciile competente, a procedurilor legale necesare în vederea regrupării familiale ;
  • Angajamentul –a se menţiona în certificatul de găzduire- din partea persoanei care invită prin care aceasta îşi asumă cheltuielile ocazionate de sejurul persoanei invitate ;
  • Copie legalizată a documentului de identitate naţională a persoanei care invită ;
  • Document de stare civilă care să dovedească legătura familială directă între persoana care invită şi persoana invitată (certificat de căsătorie, certificat de naştere...) ;
  • Originalul însoţit de o copie a asigurării de călătorie care să acopere sejurul în Algeria (pentru toată durata solicitată). Originalul va fi restituit împreună cu paşaportul în ziua ridicării vizei ;
  • Copie a unui titlu de călătorie cu un mijloc de transport sau al unei rezervări ;
  • Check-list de completat şi de semnat ;
  • Taxe de cancelarie (consultaţi taxele aplicabile);

   
  Document suplimentar pentru dosar pentru persoanele care călătoresc în Sudul Algeriei :

  • Luarea în sarcină de către o agenţie turistică algeriană agreată ;
  • Indicarea circuitului turistic.

   
  Document suplimentar pentru dosar pentru străinii cu reşedinţa în România şi Macedonia :

  Important :

  • Orice dosar incomplet sau completat în mod necorespunzător va fi respins. Depunerea unui nou dosar va urma aceleaşi reguli privind durata de tratare a cererii.
  • Solicitanţii de viză având alte naţionalităţi decât română şi macedoneană, cu reşedinţa în România sau în Macedonia sunt rugaţi să contacteze Ambasada pentru a se informa cu privire la necesitatea de a-şi completa dosarele şi cu alte documente .
  • Acest tip de viză nu înlocuieşte titlul de călătorie. Încă de la întrarea dvs. pe teritoriul algerian, sunteţi supuşi obligaţiei de a solicita autorităţii algeriene competente eliberarea unui titlu de călătorie în cadrul regrupării familiale ;
  • Acest tip de viză nu conferă titularilor dreptul de muncă în Algeria, nici posibilitatea de a desfăşura o activitate de prestări servicii. Legea sancţionează străinii care nu respectă legislaţia algeriană privind activitatea lucrativă a străinilor.

  2) Persoana care invită este de naţionalitate străină cu reşedinţa în Algeria

  Dosarul trebuie să conţină (regrupare familială) :

  • Un paşaport cu o valabilitate de cel puţin şase (06) luni ;
  • Două (02) formulare de cerere de viză (Arabă/Franceză, Arabă/Engleză) completate în mod corespunzător (toate rubricile) datate şi semnate;
  • Două (02) fotografii recente, din aceeaşi serie, format 3,5 x 4,5 cm, lipite pe formulare (fotografiile scanate nu sunt acceptate);
  • Originalul certificatului de găzduire autentificat de către Preşedintele Adunării populare comunale pe raza căreia se află locul de reședință al persoanei care invită prin care aceasta se angajează să găzduiască persoana invitată în vederea efectuării, pe lângă serviciile competente, a procedurilor legale necesare în vederea regrupării familiale ;
  • Angajamentul –a se menţiona în certificatul de găzduire- din partea persoanei care invită prin care aceasta îşi asumă cheltuielile ocazionate de sejurul persoanei invitate ;
  • Copie legalizată a titlului de călătorie în Algeria în curs de valabilitate al persoanei care invită având reşedinţa în Algeria- durata de valabilitate a vizei depinde de durata de valabilitate a titlului de călătorie al persoanei care invită ;
  • Copie legalizată a paşaportului persoanei care invită ;
  • Originalul documentului de stare civilă care dovedeşte legătura familială directă între persoana care invită şi persoana invitată (certificat de căsătorie, certificat de naştere...) – documentele redactate cu alte caractere decât cele specifice alfabetului latin sau arab trebuie să fie traduse- traducerea oficială - în alfabet latin- (originalul va fi restituit în ziua ridicării vizei) ;
  • Originalul însoţit de o copie a asigurării de călătorie care să acopere sejurul în Algeria (pentru toată durata solicitată). Originalul va fi restituit împreună cu paşaportul în ziua ridicării vizei ;
  • Copie a unui titlu de călătorie cu un mijloc de transport sau al unei rezervări ;
  • Check-list de completat şi de semnat ;
  • Taxe de cancelarie (consultaţi taxele aplicabile);

   
  Document suplimentar pentru dosar pentru străinii cu reşedinţa în România şi Macedonia :

  Important :

  • Orice dosar incomplet sau completat în mod necorespunzător va fi respins. Depunerea unui nou dosar va urma aceleaşi reguli privind durata de tratare a cererii.
  • Solicitanţii de viză având alte naţionalităţi decât română şi macedoneană, cu reşedinţa în România sau în Macedonia sunt rugaţi să contacteze Ambasada pentru a se informa cu privire la necesitatea de a-şi completa dosarele şi cu alte documente .
  • Acest tip de viză nu înlocuieşte titlul de călătorie. Încă de la întrarea dvs. pe teritoriul algerian, sunteţi supuşi obligaţiei de a solicita autorităţii algeriene competente eliberarea unui titlu de călătorie în cadrul regrupării familiale ;
  • Acest tip de viză nu conferă titularilor dreptul de muncă în Algeria, nici posibilitatea de a desfăşura o activitate de prestări servicii. Legea sancţionează străinii care nu respectă legislaţia algeriană privind activitatea lucrativă a străinilor.

9. Efectuarea unei vizite familiale :

 • 1) Efectuarea unei vizite familiale pe baza invitaţiei din partea unei persoane de naţionalitate algeriană înmatriculate pe lângă serviciile consulare ale Ambasadei

  Dosarul trebuie să conţină :

  • Un paşaport cu o valabilitate de cel puţin şase (06) luni ;
  • Două (02) formulare de cerere de viză (Arabă/Franceză, Arabă/Engleză) completate în mod corespunzător (toate rubricile) datate şi semnate;
  • Două (02) fotografii recente, din aceeaşi serie, format 3,5 x 4,5 cm, lipite pe formulare (fotografiile scanate nu sunt acceptate);
  • Copie a certificatului care atestă înscrierea persoanei care invită la Secţia consulară a Ambasadei ;
  • Angajamentul din partea persoanei care invită privind luarea în întreţinere, în Algeria, a membrului familiei de naţionalitate străină, precizând adresa pe durata sejurului în Algeria ;
  • Copie a livretului de familie sau orice alt document de stare civilă care să dovedească legătura familială directă între persoana care invită şi persoana invitată (certificat de căsătorie, certificat de naştere...)- în cazul în care documentul de stare civilă al cetăţeanului străin nu este transcris în registrele de stare civilă algeriene, prezentaţi originalul- (originalul va fi restituit în ziua ridicării vizei);
  • Originalul însoţit de o copie a asigurării de călătorie care să acopere sejurul în Algeria (pentru toată durata solicitată). Originalul va fi restituit împreună cu paşaportul în ziua ridicării vizei ;
  • Copie a unui titlu de călătorie cu un mijloc de transport sau al unei rezervări ;
  • Check-list de completat şi de semnat ;
  • Taxe de cancelarie (consultaţi taxele aplicabile);

   
  Document suplimentar pentru dosar pentru străinii cu reşedinţa în România şi Macedonia :

  Important :

  • Orice dosar incomplet sau completat în mod necorespunzător va fi respins. Depunerea unui nou dosar va urma aceleaşi reguli privind durata de tratare a cererii.
  • Solicitanţii de viză având alte naţionalităţi decât română şi macedoneană, cu reşedinţa în România sau în Macedonia sunt rugaţi să contacteze Ambasada pentru a se informa cu privire la necesitatea de a-şi completa dosarele şi cu alte documente .
  • Acest tip de viză nu conferă titularilor dreptul de muncă în Algeria, nici posibilitatea de a desfăşura o activitate de prestări servicii. Legea sancţionează străinii care nu respectă legislaţia algeriană privind activitatea lucrativă a străinilor.
  • Dacă intenţionaţi să vă stabiliţi în Algeria, vă rugăm să consultaţi lista de documente necesare pentru dosar şi să vă informaţi cu privire la Check-list la rubrica Stabilirea în Algeria în cadrul reîntregirii familiale..

  2) Efectuarea unei vizite familiale pe baza invitaţiei din partea unei persoane de naţionalitate algeriană cu reşedinţa în Algeria

  Dosarul trebuie să conţină :

  • Un paşaport cu o valabilitate de cel puţin şase (06) luni ;
  • Două (02) formulare de cerere de viză (Arabă/Franceză, Arabă/Engleză) completate în mod corespunzător (toate rubricile) datate şi semnate;
  • Două (02) fotografii recente, din aceeaşi serie, format 3,5 x 4,5 cm, lipite pe formulare (fotografiile scanate nu sunt acceptate);
  • Originalul certificatului de găzduire autentificat de către Preşedintele Adunării populare comunale pe raza căreia se află locul de reședință al persoanei care invită prin care aceasta se angajează să găzduiască persoana invitată pe o durată- a se preciza- care nu depăşeşte 90 de zile ;
  • Angajamentul –a se menţiona în certificatul de găzduire- din partea persoanei care invită prin care aceasta îşi asumă cheltuielile ocazionate de sejurul persoanei invitate ;
  • Copie legalizată a documentului de identitate naţională a persoanei care invită ;
  • Document de stare civilă care să dovedească legătura familială directă între persoana care invită şi persoana invitată (certificat de căsătorie, certificat de naştere...) ;
  • Originalul însoţit de o copie a asigurării de călătorie care să acopere sejurul în Algeria (pentru toată durata solicitată). Originalul va fi restituit împreună cu paşaportul în ziua ridicării vizei ;
  • Copie a unui titlu de călătorie cu un mijloc de transport sau al unei rezervări ;
  • Check-list de completat şi de semnat ;
  • Taxe de cancelarie (consultaţi taxele aplicabile);

   
  Document suplimentar pentru dosar pentru străinii cu reşedinţa în România şi Macedonia :

  Important :

  • Orice dosar incomplet sau completat în mod necorespunzător va fi respins. Depunerea unui nou dosar va urma aceleaşi reguli privind durata de tratare a cererii.
  • Solicitanţii de viză având alte naţionalităţi decât română şi macedoneană, cu reşedinţa în România sau în Macedonia sunt rugaţi să contacteze Ambasada pentru a se informa cu privire la necesitatea de a-şi completa dosarele şi cu alte documente .
  • Acest tip de viză nu conferă titularilor dreptul de muncă în Algeria, nici posibilitatea de a desfăşura o activitate de prestări servicii. Legea sancţionează străinii care nu respectă legislaţia algeriană privind activitatea lucrativă a străinilor.
  • Dacă intenţionaţi să vă stabiliţi în Algeria, vă rugăm să consultaţi lista de documente necesare pentru dosar şi să vă informaţi cu privire la Check-list la rubrica Stabilirea în Algeria în cadrul reîntregirii familiale..

  3) Efectuarea unei vizite familiale pe baza invitaţiei din partea unei persoane de naţionalitate străină cu reşedinţa în Algeria

  Dosarul trebuie să conţină :

  • Un paşaport cu o valabilitate de cel puţin şase (06) luni ;
  • Două (02) formulare de cerere de viză (Arabă/Franceză, Arabă/Engleză) completate în mod corespunzător (toate rubricile) datate şi semnate;
  • Două (02) fotografii recente, din aceeaşi serie, format 3,5 x 4,5 cm, lipite pe formulare (fotografiile scanate nu sunt acceptate);
  • Originalul certificatului de găzduire autentificat de către Preşedintele Adunării populare comunale pe raza căreia se află locul de reședință al persoanei care invită prin care aceasta se angajează să găzduiască persoana invitată pe o durată- a se preciza- care nu depăşeşte 90 de zile ;
  • Angajamentul –a se menţiona în certificatul de găzduire- din partea persoanei care invită prin care aceasta îşi asumă cheltuielile ocazionate de sejurul persoanei invitate ;
  • Copie legalizată a titlului de călătorie în Algeria în curs de valabilitate al persoanei care invită având reşedinţa în Algeria- durata de valabilitate a vizei depinde de durata de valabilitate a titlului de călătorie al persoanei care invită ;
  • Copie legalizată a paşaportului persoanei care invită ;
  • Originalul documentului de stare civilă care dovedeşte legătura familială directă între persoana care invită şi persoana invitată (certificat de căsătorie, certificat de naştere...)– documentele redactate cu alte caractere decât cele specifice alfabetului latin sau arab trebuie să fie traduse- traducerea oficială - în alfabet latin- (originalul va fi restituit la ridicarea vizei) ;
  • Originalul însoţit de o copie a asigurării de călătorie care să acopere sejurul în Algeria (pentru toată durata solicitată). Originalul va fi restituit împreună cu paşaportul în ziua ridicării vizei ;
  • Copie a unui titlu de călătorie cu un mijloc de transport sau al unei rezervări ;
  • Check-list de completat şi de semnat ;
  • Taxe de cancelarie (consultaţi taxele aplicabile);

   
  Document suplimentar pentru dosar pentru străinii cu reşedinţa în România şi Macedonia :

  Important :

  • Orice dosar incomplet sau completat în mod necorespunzător va fi respins. Depunerea unui nou dosar va urma aceleaşi reguli privind durata de tratare a cererii.
  • Solicitanţii de viză având alte naţionalităţi decât română şi macedoneană, cu reşedinţa în România sau în Macedonia sunt rugaţi să contacteze Ambasada pentru a se informa cu privire la necesitatea de a-şi completa dosarele şi cu alte documente .
  • Acest tip de viză nu conferă titularilor dreptul de muncă în Algeria, nici posibilitatea de a desfăşura o activitate de prestări servicii. Legea sancţionează străinii care nu respectă legislaţia algeriană privind activitatea lucrativă a străinilor.
  • Dacă intenţionaţi să vă stabiliţi în Algeria, vă rugăm să consultaţi lista de documente necesare pentru dosar şi să vă informaţi cu privire la Check-list la rubrica Stabilirea în Algeria în cadrul reîntregirii familiale..

10. Participarea la un seminar sau la o manifestare cu caracter cultural, ştiinţific sau sportiv :

 • 1) Pe baza invitaţiei din partea unei instituţii oficiale algeriene

  Dosarul trebuie să conţină :

  • Un paşaport cu o valabilitate de cel puţin şase (06) luni ;
  • Două (02) formulare de cerere de viză (Arabă/Franceză, Arabă/Engleză) completate în mod corespunzător (toate rubricile) datate şi semnate;
  • Două (02) fotografii recente, din aceeaşi serie, format 3,5 x 4,5 cm, lipite pe formulare (fotografiile scanate nu sunt acceptate);
  • Scrisoare de invitaţie in original din partea instituţiei oficiale algeriene, în care să se precizeze obiectul, natura, data, precum şi perioada în care va fi organizată manifestarea – o altă scrisoare trebuie adresată şi Direcţiei competente a Ministerului Afacerilor Externe algerian ;
  • Eventual, o scrisoare de recomandare, un ordin de misiune sau o notă verbală din partea instituţiei angajatoare a persoanei invitate ;
  • Justificative ale resurselor financiare pentru toată perioada sejurului sau un angajament de luare în întreţinere din partea instituţiei care invită (luarea în întreţinere poate fi menţionată în scrisoarea de invitaţie) ;
  • Originalul însoţit de o copie a asigurării de călătorie care să acopere sejurul în Algeria (pentru toată durata solicitată). Originalul va fi restituit împreună cu paşaportul în ziua ridicării vizei ;
  • Copie a unui titlu de călătorie cu un mijloc de transport sau al unei rezervări ;
  • Check-list de completat şi de semnat ;
  • Taxe de cancelarie (consultaţi taxele aplicabile);

   
  Document suplimentar pentru dosar pentru străinii cu reşedinţa în România şi Macedonia :

  Important :

  • Orice dosar incomplet sau completat în mod necorespunzător va fi respins. Depunerea unui nou dosar va urma aceleaşi reguli privind durata de tratare a cererii.
  • Solicitanţii de viză având alte naţionalităţi decât română şi macedoneană, cu reşedinţa în România sau în Macedonia sunt rugaţi să contacteze Ambasada pentru a se informa cu privire la necesitatea de a-şi completa dosarele şi cu alte documente .
  • Acest tip de viză nu conferă titularilor dreptul de muncă în Algeria, nici posibilitatea de a desfăşura o activitate de prestări servicii. Legea sancţionează străinii care nu respectă legislaţia algeriană privind activitatea lucrativă a străinilor.

  2) Pe baza invitaţiei din partea unei organizaţii guvernamentale străine acreditată în Algeria

  Dosarul trebuie să conţină :

  • Un paşaport cu o valabilitate de cel puţin şase (06) luni ;
  • Două (02) formulare de cerere de viză (Arabă/Franceză, Arabă/Engleză) completate în mod corespunzător (toate rubricile) datate şi semnate;
  • Două (02) fotografii recente, din aceeaşi serie, format 3,5 x 4,5 cm, lipite pe formulare (fotografiile scanate nu sunt acceptate);
  • Scrisoare de invitaţie in original/ notă verbală din partea organizaţiei guvernamentale străine acreditate în Algeria, în care să se precizeze obiectul, natura, data, precum şi perioada în care va fi organizată manifestarea – o altă scrisoare/ notă verbală trebuie adresată şi Direcţiei competente a Ministerului Afacerilor Externe algerian ;
  • Eventual, o scrisoare de recomandare, un ordin de misiune sau o notă verbală din partea instituţiei angajatoare a persoanei invitate ;
  • Justificative ale resurselor financiare pentru toată perioada sejurului sau un angajament de luare în întreţinere din partea instituţiei care invită (luarea în întreţinere poate fi menţionată în scrisoarea de invitaţie) ;
  • Originalul însoţit de o copie a asigurării de călătorie care să acopere sejurul în Algeria (pentru toată durata solicitată). Originalul va fi restituit împreună cu paşaportul în ziua ridicării vizei ;
  • Copie a unui titlu de călătorie cu un mijloc de transport sau al unei rezervări ;
  • Check-list de completat şi de semnat ;
  • Taxe de cancelarie (consultaţi taxele aplicabile);

   
  Document suplimentar pentru dosar pentru străinii cu reşedinţa în România şi Macedonia :

  Important :

  • Orice dosar incomplet sau completat în mod necorespunzător va fi respins. Depunerea unui nou dosar va urma aceleaşi reguli privind durata de tratare a cererii.
  • Solicitanţii de viză având alte naţionalităţi decât română şi macedoneană, cu reşedinţa în România sau în Macedonia sunt rugaţi să contacteze Ambasada pentru a se informa cu privire la necesitatea de a-şi completa dosarele şi cu alte documente .
  • Acest tip de viză nu conferă titularilor dreptul de muncă în Algeria, nici posibilitatea de a desfăşura o activitate de prestări servicii. Legea sancţionează străinii care nu respectă legislaţia algeriană privind activitatea lucrativă a străinilor.

  3) Pe baza invitaţiei din partea unei asociaţii algeriene sau a unei organizaţii non-guvernamentale acreditată în Algeria

  Dosarul trebuie să conţină :

  • Un paşaport cu o valabilitate de cel puţin şase (06) luni ;
  • Două (02) formulare de cerere de viză (Arabă/Franceză, Arabă/Engleză) completate în mod corespunzător (toate rubricile) datate şi semnate;
  • Două (02) fotografii recente, din aceeaşi serie, format 3,5 x 4,5 cm, lipite pe formulare (fotografiile scanate nu sunt acceptate);
  • Originalul scrisorii de invitaţie din partea asociaţiei algeriene/ organizaţiei non- guvernamentale acreditate în Algeria în care să se precizeze obiectul, natura, data, precum şi perioada în care va fi organizată manifestarea ;
  • Copie legalizată a documentului de acreditare al asociaţiei eliberat de serviciile administrative competente algeriene ;
  • Eventual, o scrisoare de recomandare, un ordin de misiune sau o notă verbală din partea instituţiei angajatoare a persoanei invitate ;
  • Justificative ale resurselor pentru toată perioada sejurului sau un angajament de luare în întreţinere din partea instituţiei care invită (luarea în întreţinere poate fi menţionată în scrisoarea de invitaţie) ;
  • Originalul însoţit de o copie a asigurării de călătorie care să acopere sejurul în Algeria (pentru toată durata solicitată). Originalul va fi restituit împreună cu paşaportul în ziua ridicării vizei ;
  • Copie a unui titlu de călătorie cu un mijloc de transport sau al unei rezervări ;
  • Check-list de completat şi de semnat ;
  • Taxe de cancelarie (consultaţi taxele aplicabile);

   
  Document suplimentar pentru dosar pentru străinii cu reşedinţa în România şi Macedonia :

  Important :

  • Orice dosar incomplet sau completat în mod necorespunzător va fi respins. Depunerea unui nou dosar va urma aceleaşi reguli privind durata de tratare a cererii.
  • Solicitanţii de viză având alte naţionalităţi decât română şi macedoneană, cu reşedinţa în România sau în Macedonia sunt rugaţi să contacteze Ambasada pentru a se informa cu privire la necesitatea de a-şi completa dosarele şi cu alte documente .
  • Acest tip de viză nu conferă titularilor dreptul de muncă în Algeria, nici posibilitatea de a desfăşura o activitate de prestări servicii. Legea sancţionează străinii care nu respectă legislaţia algeriană privind activitatea lucrativă a străinilor.

11. Realizarea de îngrijiri medicale în Algeria :

Dosarul trebuie să conţină :

 • Un paşaport cu o valabilitate de cel puţin şase (06) luni ;
 • Două (02) formulare de cerere de viză (Arabă/Franceză, Arabă/Engleză) completate în mod corespunzător (toate rubricile) datate şi semnate;
 • Două (02) fotografii recente, din aceeaşi serie, format 3,5 x 4,5 cm, lipite pe formulare (fotografiile scanate nu sunt acceptate);
 • Originalul certificatului medical ;
 • Originalul luării în sarcină a cheltuielilor medicale ;
 • Originalul acordului privind realizarea îngrijirilor medicale ;
 • Rezervare la hotel confirmată pentru toată durata sejurului sau un certificat de gazduire autentificat de Preşedintele Adunării Populare comunale pe raza căreia domiciliază persoana care găzduieşte ;
 • Justificative ale resurselor financiare pe toată durata îngrijirilor ;
 • Originalul însoţit de o copie a asigurării de călătorie care să acopere sejurul în Algeria (pentru toată durata solicitată). Originalul va fi restituit împreună cu paşaportul în ziua ridicării vizei ;
 • Copie a unui titlu de călătorie cu un mijloc de transport sau al unei rezervări ;
 • Check-list de completat şi de semnat ;
 • Taxe de cancelarie (consultaţi taxele aplicabile);

 
Document suplimentar pentru dosar pentru străinii cu reşedinţa în România şi Macedonia :

Important :

 • Orice dosar incomplet sau completat în mod necorespunzător va fi respins. Depunerea unui nou dosar va urma aceleaşi reguli privind durata de tratare a cererii.
 • Solicitanţii de viză având alte naţionalităţi decât română şi macedoneană, cu reşedinţa în România sau în Macedonia sunt rugaţi să contacteze Ambasada pentru a se informa cu privire la necesitatea de a-şi completa dosarele şi cu alte documente .
 • Acest tip de viză nu conferă titularilor dreptul de muncă în Algeria, nici posibilitatea de a desfăşura o activitate de prestări servicii. Legea sancţionează străinii care nu respectă legislaţia algeriană privind activitatea lucrativă a străinilor.

12. Efectuarea studiilor în Algeria :

Dosarul trebuie să conţină :

 • Un paşaport cu o valabilitate de cel puţin şase (06) luni ;
 • Două (02) formulare de cerere de viză (Arabă/Franceză, Arabă/Engleză) completate în mod corespunzător (toate rubricile) datate şi semnate;
 • Două (02) fotografii recente, din aceeaşi serie, format 3,5 x 4,5 cm, lipite pe formulare (fotografiile scanate nu sunt acceptate);
 • Originalul adeverinţei de înscriere la o institutţie de învăţământ public sau privat agreată de către statul algerian ;
 • Originalul certificatului de bursă eliberat de autorităţile algeriene sau de către autorităţile din ţara dumneavoastră sau justificative ale luării în sarcină a cheltuielilor necesare studiilor şi sejurului în Algeria ;
 • Originalul însoţit de o copie a asigurării de călătorie care să acopere sejurul în Algeria. Originalul va fi restituit împreună cu paşaportul în ziua ridicării vizei ;
 • Copie a unui titlu de călătorie dus- întors cu un mijloc de transport sau al unei rezervări ;
 • Check-list de completat şi de semnat ;
 • Taxe de cancelarie (consultaţi taxele aplicabile);

 
Document suplimentar pentru dosar pentru străinii cu reşedinţa în România şi Macedonia :

Important :

 • Orice dosar incomplet sau completat în mod necorespunzător va fi respins. Depunerea unui nou dosar va urma aceleaşi reguli privind durata de tratare a cererii.
 • Solicitanţii de viză având alte naţionalităţi decât română şi macedoneană, cu reşedinţa în România sau în Macedonia sunt rugaţi să contacteze Ambasada pentru a se informa cu privire la necesitatea de a-şi completa dosarele şi cu alte documente .
 • Acest tip de viză nu înlocuieşte titlul de călătorie. Încă de la întrarea dvs. pe teritoriul algerian, sunteţi supuşi obligaţiei de a solicita autorităţii algeriene competente eliberarea unui titlu de călătorie.
 • Acest tip de viză nu conferă titularilor dreptul de muncă în Algeria, nici posibilitatea de a desfăşura o activitate de prestări servicii. Legea sancţionează străinii care nu respectă legislaţia algeriană privind activitatea lucrativă a străinilor.

 

Pentru vizele de mai jos, click pe link-ul corespunzător pentru a accesa rubrica referitoare la completarea dosarului :

 

Viza diplomatică :

Dosarul trebuie să conţină (viză diplomatică) :

 • Un paşaport diplomatic în curs de valabilitate ;
 • Două (02) formulare de cerere de viză (Arabă/Franceză, Arabă/Engleză) completate în mod corespunzător (toate rubricile) datate şi semnate;
 • Două (02) fotografii recente, din aceeaşi serie, format 3,5 x 4,5 cm, lipite pe formulare (fotografiile scanate nu sunt acceptate);
 • Notă verbală ;
 • Copie a cărţii de identitate diplomatice (pentru diplomaţii străini acreditaţi în România sau în Macedonia) ;
 • Contactaţi Ambasada pentru mai multe informaţii.

 

Viza de serviciu :

Dosarul trebuie să conţină (viză de serviciu) :

 • Un paşaport diplomatic în curs de valabilitate ;
 • Două (02) formulare de cerere de viză (Arabă/Franceză, Arabă/Engleză) completate în mod corespunzător (toate rubricile) datate şi semnate;
 • Două (02) fotografii recente, din aceeaşi serie, format 3,5 x 4,5 cm, lipite pe formulare (fotografiile scanate nu sunt acceptate);
 • Notă verbală ;
 • Contactaţi Ambasada pentru mai multe informaţii.

 

Viza de presă :

Dosarul trebuie să conţină :

 • Un paşaport cu o valabilitate de cel puţin şase (06) luni ;
 • Două (02) formulare de cerere de viză (Arabă/Franceză, Arabă/Engleză) completate în mod corespunzător (toate rubricile) datate şi semnate;
 • Două (02) fotografii recente, din aceeaşi serie, format 3,5 x 4,5 cm, lipite pe formulare (fotografiile scanate nu sunt acceptate);
 • Copie a cărţii de identitate a jurnalistului de presă ; originalul se prezintă în ziua depunerii dosarului de cerere de viză ;
 • Originalul scrisorii din partea agenţiei de presă sau scrisoarea de acoperirire media din partea instituţiei angajatoare ;
 • Lista materialului tehnic şi audiovizual de care jurnalistul dispune pe durata sejurului în Algeria ;
 • Eventual, o scrisoare de invitaţie din partea partenerului algerian ;
 • Originalul însoţit de o copie a asigurării de călătorie care să acopere sejurul în Algeria. Originalul va fi restituit împreună cu paşaportul în ziua ridicării vizei ;
 • Copie a unui titlu de călătorie cu un mijloc de transport sau al unei rezervări ;
 • Check-list De completat şi de semnat ;
 • Taxe de cancelarie (consultaţi taxele aplicabile);

 
Document suplimentar pentru dosar pentru străinii cu reşedinţa în România şi Macedonia :

Viza colectivă :

Acest tip de viză se eliberează străinilor care călătoresc cu un paşaport colectiv în curs de valabilitate.

Dosarul trebuie să conţină (viză colectivă) :

 • Un paşaport cu o valabilitate de cel puţin şase (06) luni ;
 • Două (02) formulare de cerere de viză (Arabă/Franceză, Arabă/Engleză) completate în mod corespunzător (toate rubricile) datate şi semnate;
 • Două (02) fotografii recente, din aceeaşi serie, format 3,5 x 4,5 cm, lipite pe formulare (fotografiile scanate nu sunt acceptate);
 • Rezervare la hotel confirmată pentru toată perioada sejurului ;
 • Justificative ale resurselor financiare pentru toată durata sejurului (extrase bancare...) ;
 • Originalul însoţit de o copie a asigurării de călătorie care să acopere sejurul în Algeria (pentru toată durata solicitată). Originalul va fi restituit împreună cu paşaportul în ziua ridicării vizei ;
 • Copie a unui titlu de călătorie dus- întors cu un mijloc de transport sau o rezervare. In cazul eliberării vizei de către Ambasadă, trimiteţi (prin e-mail sau fax) copia titlului de călătorie cu un mijloc de transport confirmat şi prezentaţi originalul în ziua ridicării vizei;
 • Check-list de completat şi de semnat ;
 • Taxe de cancelarie (consultaţi taxele aplicabile);

 
Document suplimentar pentru dosar pentru persoanele care călătoresc în Sudul Algeriei :

 • Luarea în sarcină de către o agenţie turistică algeriană agreată ;
 • Indicarea circuitului turistic.

 
Document suplimentar pentru dosar pentru străinii cu reşedinţa în România şi Macedonia :

Important :

 • Orice dosar incomplet sau completat în mod necorespunzător va fi respins. Depunerea unui nou dosar va urma aceleaşi reguli privind durata de tratare a cererii.
 • Ambasada poate solicita orice alt document considerat necesar ;
 • Solicitanţii de viză având alte naţionalităţi decât română şi macedoneană, cu reşedinţa în România sau în Macedonia sunt rugaţi să contacteze Ambasada pentru a se informa cu privire la necesitatea de a-şi completa dosarele şi cu alte documente.
 • Acest tip de viză nu conferă titularilor dreptul de muncă în Algeria, nici posibilitatea de a desfăşura o activitate de prestări servicii. Legea sancţionează străinii care nu respectă legislaţia algeriană privind activitatea lucrativă a străinilor.

Viza de tranzit :

Dosarul trebuie să conţină :

 • Un paşaport cu o valabilitate de cel puţin şase (06) luni, armonizat cu viza în curs de valabilitate a ţării de destinaţie finale ;
 • Două (02) formulare de cerere de viză (Arabă/Franceză, Arabă/Engleză) completate în mod corespunzător (toate rubricile) datate şi semnate;
 • Două (02) fotografii recente, din aceeaşi serie, format 3,5 x 4,5 cm, lipite pe formulare (fotografiile scanate nu sunt acceptate);
 • Rezervarea la hotel confirmată pentru toată durata tranzitului (durata maximă este de 07 zile) ;
 • Justificativele resurselor financiare pentru toată durata tranzitului ;
 • Originalul însoţit de o copie a asigurării de călătorie care să acopere durata sejurului în Algeria (pentru toată durata solicitată). Originalul va fi restituit împreună cu paşaportul în ziua ridicării vizei ;
 • Copie a unui titlu de călătorie cu un mijloc de transport care să indice destinaţia finală şi să justifice tranzitarea teritoriului Algeriei ;
 • Check-list de completat şi de semnat ;
 • Taxe de cancelarie (consultaţi taxele aplicabile);

 
Document suplimentar pentru dosar pentru străinii cu reşedinţa în România şi Macedonia :